5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Εκτύπωση Ωρίων Επικοινωνία

Φάκελος Συνέδρου

Με την εγγραφή στο συνέδριο κάθε σύνεδρος έλαβε φάκελο με τα εξής αναμνηστικά από το συνέδριο:

Τσάντα συνεδρίου (με λογότυπο)
Τόμο με τα πρακτικά του συνεδρίου
Αστρονομικό Ημερολόγιο 2008
Aστρονομικά βιβλία του Ευγενίδειο Πλανηταρίου
Αφίσα της ESA με τη δορυφορική εικόνα της Ελλάδας
Αφίσα-χάρτη της Σελήνης από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης
Αφίσα του συνεδρίου
Στυλό συνεδρίου ή στυλό ESA
Μπλοκ
Newsletter της ESA
Ενημερωτικό υλικό αστρονομικών προϊόντων
Αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής
Αναμνηστική ομαδική φωτογραφία των Συνέδρων