5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Εκτύπωση Ωρίων Επικοινωνία

Workshops

Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκαν πρακτικά εργαστήρια σε θέματα ερασιτεχνικής αστρονομίας. Τα εργαστήρια οργανώθηκαν σε ολιγομελή τμήματα (έως 40 άτομα) και διεξήχθησαν όλα παράλληλα. Οι παρουσιάσεις και οισημειώσεις των workshop είναι διαθέσιμες στη σελίδα των πρακτικών.

Τα θέματα των εργαστηρίων ήταν τα εξής:

1. Πλανητική φωτογράφηση και επεξεργασία εικόνας
Τεχνικές φωτογράφησης πλανητών με webcam ή άλλες κάμερες. Ρυθμίσεις εξοπλισμού, φίλτρα, λήψη βίντεο, εστίαση, χρωματική απόδοση. Επεξεργασία βίντεο, stacking, τελική επεξεργασία.

Εισηγητές:
Thierry Legault, Αστροφωτογράφος
Ηλίας Χασιώτης, Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας & Ελληνική Αστρονομική Ένωση - Γεώργιος Ταρσούδης, Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης

 


2. Φωτογράφηση βαθέος ουρανού και επεξεργασία εικόνας
Περιγραφή αναγκαίου εξοπλισμού, τηλεσκόπιο, στήριξη, οδήγηση, CCD, φίλτρα. Λήψη εικόνων, flats, darks. Επεξεργασία εικόνας.

Εισηγητές:
Stefan Seip, Αστροφωτογράφος
Αντώνης Αγιομαμίτης, Ελληνική Αστρονομική Ένωση

 


3. Ηλιακή παρατήρηση και φωτογράφηση
Μέθοδοι παρατήρησης του ήλιου, φίλτρα και προβολή. Φωτόσφαιρα και χρωμόσφαιρα, ηλιακές κηλίδες, εκλάμψεις. Φωτογράφηση του ήλιου με webcam, ψηφιακή SLR.

Εισηγητές:
Άρης Βούλγαρης, Όμιλος Φίλων Αστρονομίας
Ιάκωβος-Μάριος Στρίκης, Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

 


4. Οργάνωση και προετοιμασία παρατήρησης
Προγραμματισμός παρατήρησης, κατάρτιση λίστας στόχων, σεληνιακός κύκλος. Εύρεση τοποθεσίας παρατήρησης, καιρικές συνθήκες, seeing, φωτορύπανση. Απαραίτητα εφόδια για παρατήρηση, παρατηρησιακός εξοπλισμός, χάρτες, βοηθητικός εξοπλισμός. Star parties, κώδικας συμπεριφοράς.

Εισηγητές:
Γεώργιος Πιστικούδης, Όμιλος Φίλων Αστρονομίας & Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
Δημήτρης Πρασόπουλος, Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης

 


5. Τεχνικά θέματα τηλεσκοπίων
Βασικά τεχνικά θέματα, πολική ευθυγράμμιση, ευθυγράμμιση κατόποτρων, παραλληλισμός ερευνητή, καθαρισμός τηλεσκοπίου, setting circles, εστίαση.

Εισηγητές:
Χάρης Καμπάνης, Ελληνική Αστρονομική Ένωση
Γιώργος Κορώνης, Ελληνική Αστρονομική Ένωση

 


6. Κατασκευή ηλιακού ρολογιού και εφαρμογές
Κατασκευή απλού ηλιακού ρολογιού, καθορισμός χρόνου, ημερομηνίας, γεωγραφικού πλάτους και λοιπές εφαρμογές.

Εισηγητής:
Δημήτρης Μπλατσής, Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος