5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Εκτύπωση Ωρίων Επικοινωνία

Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας "Ωρίων"


Ταυτότητα


Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που δραστηριοποιείται στην Πάτρα με σκοπό τη διάδοση της αστρονομικής γνώσης, την ενημέρωση του κοινού για αστρονομικά και άλλα επιστημονικά θέματα καθώς και τη διενέργεια αστρονομικών παρατηρήσεων. Για το σκοπό αυτό ο «Ωρίων» διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων κάθε χρόνο όπως ομιλίες, εκδρομές, παρατηρήσεις με τηλεσκόπια και άλλα. Διατηρεί στενές σχέσεις με το Πανεπιστήμιο Πατρών όπου και λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες δραστηριότητές του. Η κορύφωση των δραστηριοτήτων του «Ωρίωνα» θα γίνει το 2007 καθώς θα διοργανώσει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.

 

Ιστορικό

Η αστρονομία στην Πάτρα έχει βαθιές ρίζες. Από το πανεπιστήμιο πέρασαν αρκετοί διαπρεπείς καθηγητές της αστρονομίας. Κατά την τριετία 1998-2001 στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας πραγματοποιούνταν συναντήσεις στο χώρο του εργαστηρίου αστρονομίας όπου γινόταν συζητήσεις γύρω από θέματα που άπτονταν των επιστημών του διαστήματος. Το 2001, ένας πυρήνας φοιτητών ήρθε σε επαφή με τον επίκουρο καθηγητή Βασίλη Ζαφειρόπουλο που διοργάνωνε τις αστρονομικές συζητήσεις. Ως αποτέλεσμα, το πρώτο τρίμηνο του 2001 αποφασίστηκε να δημιουργηθεί μια εταιρεία στα πρότυπα των υπόλοιπων αστρονομικών συλλόγων που υπήρχαν στην Ελλάδα με σκοπό να συνενώσει όλους τους φίλους της αστρονομίας που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και παράλληλα να οργανώσει μια πληθώρα δραστηριοτήτων. Το Μάρτιο του 2001 πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση των ιδρυτικών μελών, ψηφίστηκε το καταστατικό, συζητήθηκαν διάφορες λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας, κινήθηκαν οι νομικές διαδικασίες για την αναγνώρισή της από το πρωτοδικείο.

 

Δραστηριότητες

Διαλέξεις
Ο «Ωρίων» από την ίδρυσή του πραγματοποιεί ανελλιπώς μία εβδομαδιαία διάλεξη, με αστρονομικά θέματα, που λαμβάνει χώρα στο εργαστήριο αστρονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι διαλέξεις, όπως και όλες οι δραστηριότητες του «Ωρίωνα» είναι ανοικτές προς όλους αφού κύριος σκοπός είναι η εκλαΐκευση της επιστημονικής γνώσης. Τις διαλέξεις προετοιμάζουν μέλη του «Ωρίωνα», καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και προσκεκλημένοι αστρονόμοι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Εκδρομές
Στον «Ωρίωνα» υπάρχει οργανω-μένη ομάδα παρατήρησης η οποία εκτελεί προγραμματισμένες εξορ-μήσεις με σκοπό την παρατήρηση και τη φωτογράφηση του Ουρανού με τηλεσκόπια. Στις εξορμήσεις μπορούν να μετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, διοργανώνονται εκδρομές σε αστεροσκοπεία και πλανητάρια.

Δημόσιες αστροβραδιές
Ο «Ωρίων» διοργανώνει συχνά, και ειδικά όταν λαμβάνουν χώρα ιδιαίτερα φαινόμενα όπως οι εκλείψεις ηλίου και σελήνης, δημόσιες αστροβραδιές στο κέντρο της Πάτρας όπου οι περαστικοί μπορούν να παρατηρήσουν τα ουράνια σώματα μέσα από τα τηλεσκόπια του συλλόγου και να ενημερωθούν για αστρονομικά θέματα.

 

Σημαντικότερες Εκδηλώσεις

Μερικές από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις που έχει πραγματοποιήσει ο «Ωρίων» τα τελευταία χρόνια είναι οι εξής:

Θερινό Σχολείο Αστρονομίας
Το καλοκαίρι του 2001 ο «Ωρίων» διοργάνωσε θερινό σχολείο αστρονομίας για παιδιά γυμνασίου. Έγινε εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αστρονομίας και δόθηκε το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμετοχής.

Ημερίδα με θέμα "Ερασιτεχνική Αστρονομία & Ημερολόγια"
Το Δεκέμβριο του 2002 έγινε η παρουσίαση του πρώτου αστρονομικού ημερολογίου που εξέδωσε ο «Ωρίων» σε μια ημερίδα που περιελάμβανε διαλέξεις για τα ημερολόγια και την ερασιτεχνική αστρονομία στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ημερίδα αστροφωτογράφησης
Τον Απρίλιο του 2004, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας, πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου ημερίδα με θέμα τη φωτογράφηση των ουράνιων σωμάτων.

Δημόσια παρατήρηση της διέλευσης της Αφροδίτης
Τον Ιούνιο του 2004 τα μέλη του «Ωρίωνα» με τα τηλεσκόπιά τους διοργάνωσαν τη δημόσια παρατήρηση της διέλευσης της Αφροδίτης από τον ηλιακό δίσκο στον προαύλιο χώρο του κτιρίου Β στο Πανεπιστήμιο. Η διάβαση της Αφροδίτης είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που συμβαίνει κατά μέσο όρο δύο φορές ανά 120 χρόνια.

Ολική Έκλειψη Σελήνης
Στις 4 Μαΐου 2004 ο «Ωρίων» διοργάνωσε αστροβραδιά για την παρατήρηση της ολικής έκλειψης Σελήνης.

Δημόσια παρατήρηση μερικής έκλειψης ηλίου
Τον Οκτώβριο του 2005 διοργανώθηκε από τον «Ωρίωνα» παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δημόσια παρατήρηση της Πανσελήνου
Τον Οκτώβριο του 2005 ο «Ωρίων» διοργάνωσε στην πλατεία Γεωργίου δημόσια παρατήρηση της Πανσελήνου με τα τηλεσκόπια του συλλόγου. Οι έκπληκτοι περαστικοί είχα για πρώτη φορά ευκαιρία να παρατηρήσουν την Πανσέληνο μέσα από ένα τηλεσκόπιο.

Εξόρμηση για παρατήρηση της ολικής έκλειψης ηλίου στο Καστελόριζο
Τον Μάρτιο του 2006 έντεκα μέλη του «Ωρίωνα» ταξίδεψαν μέχρι το μακρινό Καστελόριζο για την παρατήρηση και φωτογράφηση του ιδιαίτερα σπανίου φαινομένου της ολικής έκλειψης ηλίου. Τα αποτελέσματα της παρατήρησης και οι φωτογραφίες παρουσιάστηκαν μία εβδομάδα μετά σε ανοικτή εκδήλωση του συλλόγου.

Παρατήρηση της μερικής έκλειψης ηλίου
Την ίδια ώρα που στο Καστελόριζο είχαμε ολική έκλειψη ηλίου, στην Πάτρα ο «Ωρίων» διοργάνωσε δημόσια παρατήρηση της έκλειψης από το Πανεπιστήμιο Πατρών με συμμετοχή 500 ατόμων και στην πλατεία Γεωργίου με συμμετοχή πάνω από 1000 ατόμων!

Παρουσιάσεις σε σχολεία
Την ακαδημαϊκή χρονιά 2005-2006 ο «Ωρίων» διοργάνωσε τις εξής παρουσιάσεις σε σχολεία
1.Ομιλίες για αστρονομικά θέματα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής ομάδας του 17ου Γυμνασίου Πάτρας με θέμα: "Σύμπαν, Γη και Άνθρωπος: H ανθρώπινη παρέμβαση σε αλληλένδετα περιβάλλοντα".
2. Συμμετοχή σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 1ου ΤΕΕ Γαλατσίου που πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα τον Μάρτιο του 2006, με την διενέργεια διάλεξης αστρονομικού περιεχομένου και αστρονομικής παρατήρησης με τηλεσκόπια.
3. Παρουσίαση, στα τμήματα της δευτέρας λυκείου που διδάσκονται το επιλεγόμενο μάθημα της αστρονομίας του Αρσάκειου Λυκείου και του Λυκείου Παραλίας, σχετικά με την αποστολή της εταιρείας μας στο Καστελόριζο τον Μάρτιο του 2006 για την κάλυψη της ολικής έκλειψης ηλίου.

Spacecamp 2006

Ο Ωρίων συμμετείχε στη Διαστημική Κατασκήνωση της ESA (European Space Agency), η οποία διεξήχθη από τις 18 έως τις 31 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Πόρτο Ρίο, όπου διέμειναν 150 παιδιά ηλικίας από 7-17 ετών και είκοσι συνοδοί, από όλες σχεδόν τις 17 χώρες-μέλη της ΕSA. Κατόπιν πρόσκλησης, ο "Ωρίων" έλαβε μέρος στις δραστηριότητες των παιδιών αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος των επιστημονικών δραστηριοτήτων που σχετίζονταν με την αστρονομία όπως βραδινές παρατηρήσεις με τηλεσκόπια, μάθημα ουρανογραφίας με χρήση χαρτών του ουρανού και green-laser, έκθεση αστροφωτογραφίας των μελών μας, παρατήρηση του ήλιου με τη βοήθεια διαφόρων φίλτρων, έκθεση τηλεσκοπίων, διαλέξεις για τις βασικές μεθόδους αστροφωτογράφησης και τους τύπους των τηλεσκοπίων, επίδειξη αστροφωτογραφίας.

Ο «Ωρίων» διατηρεί στενές επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής, ενημερώνοντας για αστρονομικά θέματα με την ευκαιρία εκλείψεων ή άλλων σημαντικών αστρονομικών φαινομένων.

 

Εκδόσεις

Ο «Ωρίων» έχει προχωρήσει, μέχρι στιγμής, στην έκδοση αστρονομικών ημερολογίων καθώς και αστρονομικών ενημερωτικών εντύπων.

Ημερολόγια
Από το 2003 ο «Ωρίων» εκδίδει ανελλιπώς κάθε χρόνο το αστρονομικό ημερολόγιο με την επιμέλεια του προέδρου του και επίκουρου καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ζαφειρόπουλου. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει τα σημαντικά αστρονομικά γεγονότα κάθε χρονιάς και έχει κάθε χρονιά ένα συγκεκριμένο θέμα. Τα θέματα ήταν Ιστορικοί Χάρτες του Ουρανού (2003), Πανόραμα Πατρών (2004 και 2006), Αστροφωτογραφία (2005) και Το Τραμ της Πάτρας (2007).

Ενημερωτικά Έντυπα
Από τον Οκτώβριο του 2005 ο «Ωρίων» εκδίδει ένα διμηνιαίο ενημερωτικό έντυπο για τα μέλη του με αστρονομικά θέματα και ειδήσεις.

 

Αρχείο και Εξοπλισμός

Βιβλιοθήκη
Ο «Ωρίων» διατηρεί δανειστική βιβλιοθήκη για τα μέλη του με πλήθος αστρονομικών βιβλίων και περιοδικών.

Τηλεσκόπια
Ο «Ωρίων» έχει πολλά τηλεσκόπια στη διάθεσή του, προς χρήση των μελών του αλλά και του κοινού στις δημόσιες αστρονομικές βραδιές. Τα τηλεσκόπια αυτά ανήκουν είτε στον «Ωρίωνα», είτε στο Εργαστήριο Αστρονομίας είτε στα μέλη του.

 

Πανελλήνια Δραστηριότητα

Μέλη του «Ωρίωνα» συμμετέχουν ενεργά στις πανελλήνιες αστρονομικές δραστηριότητες. Με συμμετοχή αντιπροσωπείας σε όλα τα Πανελλήνια Συνέδρια Ερασιτεχνικής Αστρονομίας από το 2001 και μετά, ενεργή επικοινωνία με την αστρονομική κοινότητα της Ελλάδας, συμμετοχή στις πανελλήνιες εξορμήσεις για παρατήρηση ο «Ωρίων» είναι έτοιμος για τη διοργάνωση του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας από 5 έως 7 Οκτωβρίου 2007. Προετοιμασία για το συνέδριο αποτέλεσε και η διοργάνωση της πανελλήνιας συνάντησης των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων ερασιτεχνικής αστρονομίας τον Νοέμβριο του 2006 στην Πάτρα. Τέλος, μέλη του Ωρίωνα πρωτοστάτησαν στη δημιουργία της ελληνικής δημόσιας αστρονομικής εγκυκλοπαίδειας astronomia.gr.

Επίσημη Σελίδα Ωρίωνα: www.orionas.gr