5ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας

Εκτύπωση Ωρίων Επικοινωνία

Χορηγοί

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα ήθελε αρχικά να ευχαριστήσει ιδιαιτέρως τα σωματεία που ενίσχυσαν οικονομικά τη διοργάνωση του συνεδρίου Ελληνική Αστρονομική Ενωση, Αστρονομική Εταιρεία Κέρκυρας, Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος, Ομιλος Φίλων Αστρονομίας, Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης

καθώς και τις εταιρείες ή οργανισμούς που γενναιόδωρα προσέφεραν τη βοήθειά τους:


European Space Agency


Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας


Ίδρυμα ΕυγενίδουΈνωση Ελλήνων Φυσικών

 


Τράπεζα Κύπρου

 


Τμήμα Φυσικής Πανεπιστημίου ΠατρώνΧορηγός Πρακτικών:

Ελληνογερμανική Αγωγή


Χορηγός Αφίσας:
ΚαΠα
Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΚάΠα

 

Εταιρείες Αστρονομικού Εξοπλισμού


Arcus

 


Πλανητάριο Θεσσαλονίκης

 


Streamtrade-Νομικός

 


Ακτίς

 

Χορηγός Διαδικτυακής Επικοινωνίας:

AstroVox

 

Τηλεοπτικός Χορηγός

SuperB

Χορηγός Επικοινωνίας

Γεωτρόπιο